mobile


Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzonder soort overeenkomst. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst beogen partijen afspraken te maken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie.

De vaststellingsovereenkomst bij ontslagzaken

Hoewel vaststellingsovereenkomsten gesloten kunnen worden bij alle soorten geschillen, is de vaststellingsovereenkomst vooral bij ontslagzaken populair geworden. Reden is dat veel werkgevers en werknemers opzien tegen een gerechtelijke procedure en het sinds enige jaren mogelijk is met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen met behoud van recht op een ww-uitkering.

Wanneer is de vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Wil de vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn dan moet deze overeenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:

 

  • het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient genomen te zijn door werkgever:
  • de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;
  • het ontslag moet werknemer niet verwijtbaar zijn (denk aan diefstal, agressie en andere redenen voor ontslag op staande voet).

                                                                                   vaststellingsovereenkomst

 

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag

In de vaststellingsovereenkomst wordt de einddatum van de arbeidsovereenkomst bepaald. Daarnaast kunnen er zaken afgesproken worden als: vrijstelling van werk, een ontslagvergoeding, verstrekken getuigschrift, gebruik lease-auto, enz.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt als u ziek bent, is het in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat u dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of een Ziektewetuitkering. Dat kan in sommige gevallen echter anders zijn, met name in het geval u ziek bent in verband met de omstandigheden op het werk en u verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat u uit dienst gaat en niet meer met uw werkgever wordt geconfronteerd. Overleg situaties waarbij ziekte speelt altijd eerst met onze gespecialiseerde juristen en advocaten voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik zwanger ben?

Tijdens zwangerschap kan een ww-veilige vaststellingsovereenkomst worden aangegaan (tenzij u ziek bent als gevolg van de zwangerschap). Laat onze specialisten echter altijd checken of de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheel  ww-veilig is. Bij zwangerschap kunnen wij vaak ook een hogere ontslagvergoeding voor u uitonderhandelen met uw werkgever. Als zwangere werkneemster geniet u namelijk extra ontslagbescherming die met een hogere vergoeding 'afgekocht' kan worden.

Kan een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan bij een contract voor bepaalde tijd?

Als u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het van belang om na te gaan of het bepaalde tijd contract een (tussentijdse) opzegmogelijkheid bevat. Indien dat niet het geval is kan de arbeidsovereenkomst niet ww-veilig tussentijds worden beëindigd.  Ww-rechten kunnen dan niet eerder ingaan dan na afloop van de periode waarvoor het arbeidscontract oorspronkelijk is aangegaan. Als het contract voor bepaalde tijd wél een opzegmogelijkheid voor werkgever bevat, kan wel via een vaststellingsovereenkomst worden geregeld dat de ww-rechten ingaan na afloop van de geldende opzegtermijn.

Kan ik een getekende vaststellingsovereenkomst ontbinden?

Omdat een vaststellingsovereenkomst bedoeld is om een einde te maken aan een onzekere situatie kan een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst slechts bij uitzondering ontbonden of vernietigd of herroepen worden. De volgende uitzonderingen zijn denkbaar:

a. op grond van de wet heeft de werknemer het recht om de vaststellingsovereenkomst binnen uiterlijk 14 dagen nadat deze is aangegaan te herroepen. Dit recht moet vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst. Als dat niet vermeld staat bedraagt de herroepingstermijn 3 weken. Werknemer behoeft geen reden te hebben voor herroeping.

b. Ontbinding bij niet nakomen afspraken. Wordt bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de werkgever aan de werknemer een ontslagvergoeding zal betalen, maar doet werkgever dat vervolgens niet, dan zou dat kunnen leiden tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.

c. Dwaling ( een verkeerde voorstelling van zaken) is niet zonder meer voldoende grond om een vaststellingsovereenkomst te vernietigen. Vereist is namelijk dat de dwaling tevens aan de andere partij te wijten is.


d. Misbruik van omstandigheden: soms zet de werkgever de werknemer zo erg onder druk een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst te zetten dat gezegd kan worden dat werknemer niet ‘vrijwillig’ heeft ingestemd met de vaststellingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het dreigen met ontslag op staande voet indien werknemer niet onmiddellijk – zonder bedenktijd – de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

U wilt een hogere ontslagvergoeding?

Vaak is het mogelijk een hogere ontslagvergoeding te realiseren dan die werkgever aanbiedt. Dat is met name het geval als de reden voor ontslag betwistbaar is, of werkgever andere wettelijke regels niet in acht neemt. Onze ervaren juristen en advocaten kunnen u helpen bij het realiseren van een hogere ontslagvergoeding of andere aantrekkelijke beëindigingsvoorwaarden. In sommige gevallen kunnen wij ook helpen ontslag te voorkomen.  Bel of mail daarom altijd onze ontslagspecialisten.

Unieke resultaatgarantie

Als u de onderhandelingen over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst aan onze ontslagspecialisten overlaat, zullen wij ons hard maken voor uw belangen, waarbij wij tevens proberen de kosten voor rechtshulp vergoed te krijgen door werkgever. Meestal slagen wij er in de kosten te verleggen naar de werkgever.

Ook in het geval uw werkgever niet bereid is de kosten te vergoeden, bieden wij u de unieke garantie dat de onderhandelingsinspanningen u niets kosten ( tenzij andere afspraken met u zijn gemaakt) als de onderhandelingen niet leiden tot een betere regeling dan de werkgever u aanbiedt bij de start van de onderhandelingen.

U gaat er dus nooit op achteruit! Schakel daarom vandaag nog onze professionele rechtshulp in voor het onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst.

Hulp bij ontslag en de vaststellingsovereenkomst

Omdat ontslag een ingrijpende gebeurtenis is met veel ‘valkuilen’, is het van belang hulp te vragen aan een gespecialiseerde ontslag jurist of ontslag advocaat.
Onze juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben ruim 20 jaar ervaring met ontslagzaken en bij het opstellen en onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst
Direct actie:
Bel of mail Ontslagspecialist voor advies en rechtshulp.
Bel 0900 – 123 73 24 of mail
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS

 

ontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top