mobile

Geplaatst door op in Reorganisatie ontslag

Ontslag weigering wijziging arbeidsoverenkomst

In een uitspraak van de Nijmeegse kantonrechter van 15 juli 2010 wordt bevestigd dat het weigeren van een redelijk voorstel van de werkgever tot wijziging arbeidsovereenkomst reden kan geven voor ontslag zonder vergoeding. In dit geval speelde het inleveren van de auto van de zaak een belangrijke rol.

Een 57 jarige werknemer die al meer dan 10 jaar in dienst is van hetzelfde bedrijf krijgt vanwege slechte economische omstandigheden een andere functie aangeboden; een wijziging arbeidsovereenkomst. Dit alles met behoud van salaris, maar wel met inleveren van de auto van de zaak. Als de werknemer niet akkoord gaat met dit voorstel wordt hij ontslagen. De vraag aan de kantonrechter is of het in deze zaak om een rechtsgeldig ontslag zonder vergoeding na weigering van een redelijk voorstel gaat. De redelijkheid van het voorstel is hierbij de belangrijkste factor. In deze zaak wordt hieraan bijgedragen door het feit dat de werkgever mee heeft willen werken aan een regeling waarbij niet het inleveren van de auto van de zaak, maar het overnemen daarvan mogelijk werd. Hierbij zou de wijziging arbeidsovereenkomst van kracht blijven.

...
Laatst aangepast op

Geplaatst door op in Reorganisatie ontslag

Reorganisatie ontslag

Uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden wordt duidelijk dat ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen afgewezen kan worden wanneer de omvang van de reorganisatie en de juistheid van de toepassing daarbij van het afspieglingsbeginsel niet voldoende worden onderbouwd.

Heeft u met betrekking tot reorganisatie ontslag vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900-123 73 24 (kantoortijden) of mail ons.
Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

...
Laatst aangepast op

Geplaatst door op in Reorganisatie ontslag

Ontslag bedrijfseconomische redenen

In onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden worden de verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van 10 personen wegens bedrijfseconomische redenen behandeld. De werkgever kan de financiële noodsituatie niet aannemelijk maken. Ook is er verder geen plan van aanpak overgelegd, waarin wordt aangegeven op welke manier het bedrijf de economische omstandigheden aan gaat pakken. Hierdoor is onduidelijk hoe tot de voorgestelde personeelsreductie met 10 werknemers is gekomen.Tevens is gebleken dat op dit moment sprake is van een stijging in het werkaanbod, als gevolg waarvan met drie ploegen wordt gewerkt en uitzendkrachten zijn aangetrokken. De verzoeken afgewezen.

Heeft u met betrekking tot ontslag bedrijfseconomische redenen vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900-123 73 24 (kantoortijden) of mail ons. Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

...
Getagged in: ontslag werknemer
Laatst aangepast op

ontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top