mobile

Ontslagspecialist helpt bij ontslag in het onderwijs

Ontslagspecialist is een degelijke organisatie, waarvan de ontslagadvocaten en ontslagjuristen meer dan 15 jaar ervaring hebben met ontslag. Ontslagspecialist procedeert en bemiddelt regelmatig bij ontslag in het onderwijs. Wij werken voor Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en de rest van Nederland. En met succes!

Onderwijs is een onomstreden recht en een recht waarvoor gestreden moet worden. Elk ontslag van leraar of ontslag van lerares is voor ons een uitdaging om al onze expertise in stelling te brengen. Ontslag in het onderwijs heeft onze speciale aandacht; wij kennen immers het belang van goed onderwijs.

Bij ontslag in het onderwijs gelden bijzondere regels. Ontslagspecialist kent die speciale regels voor ontslag in het onderwijs. Bij ontslag in onderwijs is het daarom raadzaam een ontslag advocaat of ontslag jurist van Ontslagspecialist in te schakelen. Bij ontslag van leraren of leraressen zet Ontslagspecialist zich tot het uiterste in voor hun rechten.

Op onze webpagina http://www.ontslagspecialist.nl/ontslag-onderwijs.html
vindt u informatie over ontslag in het onderwijs.

Voor rechtshulp door een ontslagspecialist kunt u bellen met 0900-123 73 24 of mail ons.

ontslag-mail-bottom

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top